Cymraeg

Croeso i Fframweithiau Prentisiaeth ar-lein

Teclyn yw’r wefan hon i ddatblygu a chyhoeddi fframweithiau prentisiaeth yng Nghymru a Lloegr. Bydd yn eich helpu i wneud y canlynol:

  1. dysgu pa fframweithiau prentisiaeth sydd ar gael a pha rai sy’n cael eu datblygu
  2. chwilio am fframwaith fesul sector, teitl swydd, cymhwyster a lefel
  3. deall sut i gynnig syniad am fframwaith a sut i fynd i’r rhan datblygu fframwaith ar y wefan hon
  4. deall sut caiff fframweithiau’u datblygu, eu cyhoeddi a’u hadolygu yng Nghymru a Lloegr
  5. deall pwy all wneud hyn a pha mor hir y bydd hyn yn cymryd
  6. dod i arfer â’r broses a’r derminoleg ar gyfer fframweithiau gan ddefnyddio’r adran cwestiynau cyffredin a’r eirfa dermau.

Mae’n eich cyfarwyddo at: